Πoλιτική Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

story

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE679/2016 - GDPR)

1. Τα δεδομένα που συλλέγουμε

Κατά την εγγραφή σας στο πληροφοριακό σύστημα δημιουργείται ένας λογαριασμός χρήστη προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος “i-AGRO”. Παράλληλα συλλέγουμε τα δεδομένα που καταχωρείτε στο πληροφοριακό μας σύστημα (π.χ. σε φόρμες εισαγωγής δεδομένων) και χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της πιστοποίησης/επίβλεψης. Τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνα, ΑΦΜ, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τις καλλιέργειες και τη διαδικασία πιστοποίησης.Όλα τα παραπάνω δεδομένα αναφέρονται στη συνέχεια ως «Δεδομένα σας».
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να αναγνωρίζουμε τους επισκέπτες που έρχονται επανειλημμένως. Δεν συλλέγουμε δεδομένα που αφορούν πληροφορίες του υπολογιστή σας, του περιηγητή σας, της IP διεύθυνσης κλπ.

2. Χρήση Δεδομένων

Τα «Δεδομένα σας» χρησιμοποιούνται για:

  • Την παροχή των Υπηρεσιών Πιστοποίησης/Επίβλεψης
  • Την επικοινωνία μας μαζί σας μέσω π.χ. αποστολής e-mail.

Όλα τα «Δεδομένα» που καταχωρείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα “i-AGRO” ανήκουν σε εσάς. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν έχει καμία ευθύνη με κανένα τρόπο σε περίπτωση παράνομου ή προσβλητικού περιεχομένου, και δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τα δεδομένα σας.
Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου, μας δίνετε το μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα στη χρήση, πρόσβαση και αναπαραγωγή των «Δεδομένων σας» αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής και βελτίωσης των Υπηρεσιών Πιστοποίησης/ Επίβλεψης.

3. Γνωστοποίηση σε Τρίτους

Δεν γνωστοποιούμε, δεν πουλάμε, δεν εμπορευόμαστε και δεν μεταβιβάζουμε σε τρίτους τα «Δεδομένα σας».

Γνωστοποιούμε τις απαραίτητες πληροφορίες μόνο στις αρμόδιες αρχές και μόνο σε περιπτώσεις που επιβάλλεται από τον νόμο: π.χ. λόγω έρευνας, πρόληψης, ή δράσης ενάντια σε παράνομες δραστηριότητες, όταν υπάρχουν υποψίες για απάτη κ.α.

story
story
4. Ασφάλεια Δεδομένων

Εφαρμόζουμε τις καλύτερες δυνατές πρακτικές για την ασφάλεια των «Δεδομένων σας» και για να αποφύγουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή τους. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL και το Πληροφοριακό Σύστημα φιλοξενείται σε ασφαλή, υψηλού επιπέδου, εμπορική υπηρεσία Cloud Hosting, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα στελέχη μας.

5. Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής GDPR (ΕΕ679/2016)

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού ή και διαγραφής σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE679/2016 - GDPR) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (τηλέφωνο 210 8392000, e-mail:iagrosupp@gmail.com, Νιρβάνα & Κουρτίδου 56-58, Αθήνα 11145).
Ο τρόπος διαγραφής των Δεδομένων σας περιγράφεται στην Άδεια Χρήσης της εκάστοτε Υπηρεσίας. Για να διαγράψετε δεδομένα που έχετε καταχωρήσει σε φόρμες του “i-AGRO”,ακολουθείστε τις λεπτομερείς οδηγίες που δίνονται εντός του Πληροφοριακού Συστήματος.

6. Πρόσβαση

Πρόσβαση στα «Δεδομένα σας» έχουν μόνο εξειδικευμένα στελέχη, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών μας, και το οποίο δεσμεύεται με όρους εμπιστευτικότητας.

7. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Θα πρέπει να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεστε σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιείται. Η παρούσα πολιτική θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας πολιτικής και θα ενημερώνει τους χρήστες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος “i-AGRO” σχετικά με σημαντικές αλλαγές, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής, και όπου κρίνεται απαραίτητο, μέσω email.

story